Årsmøte for 2017 holdes i Risvollan borettslags møtelokale «Risvold» i Asbjørn Øverås vei 1, inngang fra Risvollvegen. Parkering på andre siden av Risvollvegen.

ONSDAG 14. MARS 2018 KL. 18.00

SAKSLISTE
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Årsberetning.
  3. Regnskap med revisors beretning.
  4. Fastsettelse av medlemskontingent.
  5. Innkomne forslag.
  6. Valg

 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet sendes til Jarle Aune, Ratesvingen 14, 7038 Trondheim, eller på mail: jarleaune@yahoo.no innen 28. februar.

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2017 være betalt.

 

Etter møtet vil Svein Carstens holde et kåseri om etableringen av Trondhjems Renholdsverk.

ENKEL SERVERING – ÅRESALG (ta gjerne med en gevinst)

 

Gratis inngang.

Om du har epost er det fint om du oppgir adressen til oss. Da sparer laget for både tid og penger. Send adressen til: lei-eng@online.no.

 


Om Nardo og Bratsberg historielags nettside.

Med denne siden ønsker vi å holde en nærmere kontakt med våre medlemmer, og andre som er interessert i områdets historie. Her vil du finne oppdatert informasjon om laget, styret, aktiviteter, møter og det arbeidet vi utfører for å ta vare på og formidle bydelens historiske skatt.

Vi ønsker selvfølgelig ett engasjert publikum, har du gamle bilder, gjenstander eller gode historier fra tiden som var, ta kontakt med en av oss i laget.

På toppen over her finner du en meny. Nyheter, generell info og aktiviteter. Sidene utvikles og supleres stadig vekk. Kommenter også. Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger for å forbedre. Enten i kommentarfeltene under saker og sider, eller på mail oivinh@online.no Hilsen Øivind Haugen