Vår tradisjonelle tur langs Nidelvstien med rydding av og merking av Pilgrimsleden fra Nedre Leirfoss til Valøya.

Start fra parken ved Nedre Leirfoss onsdag 10. mai kl. 10:00. Kafferast ved gapahuken under Kroppanbrua.

Her vil Harald Storflor sørge for bålkaffe og Gisle Rø vil holde en orientering om gammel industri ved Nidelva og Leirelva.

Det ser ut til å være lite rask iår, så det ser ut til at dette kan bli en hyggelig og sosial vandring.

Historielaget sørger for plastsekker til rask.

 


Om Nardo og Bratsberg historielags nettside.

Med denne siden ønsker vi å holde en nærmere kontakt med våre medlemmer, og andre som er interessert i områdets historie. Her vil du finne oppdatert informasjon om laget, styret, aktiviteter, møter og det arbeidet vi utfører for å ta vare på og formidle bydelens historiske skatt.

Vi ønsker selvfølgelig ett engasjert publikum, har du gamle bilder, gjenstander eller gode historier fra tiden som var, ta kontakt med en av oss i laget.

På toppen over her finner du en meny. Nyheter, generell info og aktiviteter. Sidene utvikles og supleres stadig vekk. Kommenter også. Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger for å forbedre. Enten i kommentarfeltene under saker og sider, eller på mail oivinh@online.no Hilsen Øivind Haugen