OBS! Nytt sted og tid!!

Årsmøtet for 2020, noe forsinket på grunn av pandemien, vil holdes innenfor smittevern-regelverket. Møtet holdes på Brurok Kultursenter (gammelskolen)  merk tidspunkt: onsdag den 28. oktober kl. 19. Nærmere informasjon kommer.

Dessverre må vi avlyse årets høstmøte.

Årboka 2020 vil bli solgt på vår stand på Nardosenteret i tiden før jul. Og vi vil også informere nærmere om andre salgsteder

VIKTIG. På grunn av covid 19 og smittevernsregler kan vi bare være maksimalt 20 personer. Det vil heller ikke bli noen servering og utlodning.
Årsberetning for 2019 er sendt alle på epost og post 13. juli.
Innbydelsen sendes ut på epost, og sms til de som ikke har epost.
Påmelding epost: h-sollie@online, eller sms: 986 44 220.

Samtidig  beklager vi at nettsiden har vært nede i en tid. En tid da ting ble helt anderledes enn forventet. Historielaget er fungerende, og vi kommer med ny årbok også dette året.

Om du har epost er det fint om du oppgir adressen til oss. Da sparer laget for både tid og penger. Send adressen til: lei-eng@online.no.


Om Nardo og Bratsberg historielags nettside.

Med denne siden ønsker vi å holde en nærmere kontakt med våre medlemmer, og andre som er interessert i områdets historie. Her vil du finne oppdatert informasjon om laget, styret, aktiviteter, møter og det arbeidet vi utfører for å ta vare på og formidle bydelens historiske skatt.

Vi ønsker selvfølgelig ett engasjert publikum, har du gamle bilder, gjenstander eller gode historier fra tiden som var, ta kontakt med en av oss i laget.

På toppen over her finner du en meny. Nyheter, generell info og aktiviteter. Sidene utvikles og supleres stadig vekk. Kommenter også. Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger for å forbedre. Enten i kommentarfeltene under saker og sider, eller på mail oivinh@online.no Hilsen Øivind Haugen