For de som ikke hadde anledning til å hente årboka på høstmøte-kvelden, blir det anledning til å hente den på Nardocenteret fra 10. til 21. desember. Alle dager, mandag-fredag fra kl. 12 til 17. Det vil også bli anledning til å kjøpe gamle årbøker og bildeboka. ”En historisk reise fra Tempe til Bratsberg”. Bildeboka vil koste kr. 250,-. Den kan være en fin julegave.

Samtidig har vi en oppfordring til den som har anledning til å bruke litt tid til å bidra med salget ved å sitte på Nardocenteret noen timer. Vi satser på at to personer i gangen står for salget. Øktene er fortrinnsvis på 5 timer, men kan ev deles opp i 2,5 timers vakter.

Om du har epost er det fint om du oppgir adressen til oss. Da sparer laget for både tid og penger. Send adressen til: lei-eng@online.no.

 


Om Nardo og Bratsberg historielags nettside.

Med denne siden ønsker vi å holde en nærmere kontakt med våre medlemmer, og andre som er interessert i områdets historie. Her vil du finne oppdatert informasjon om laget, styret, aktiviteter, møter og det arbeidet vi utfører for å ta vare på og formidle bydelens historiske skatt.

Vi ønsker selvfølgelig ett engasjert publikum, har du gamle bilder, gjenstander eller gode historier fra tiden som var, ta kontakt med en av oss i laget.

På toppen over her finner du en meny. Nyheter, generell info og aktiviteter. Sidene utvikles og supleres stadig vekk. Kommenter også. Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger for å forbedre. Enten i kommentarfeltene under saker og sider, eller på mail oivinh@online.no Hilsen Øivind Haugen