Årsmøtet 16.03.2016 godkjente uendret medlemskontingent for 2016. Det vil si kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr. 200,- for ektepar/samboere.

Vi sender i første omgang ikke ut giro til medlemmer som er registrert med e-post-adresse og ønsker at dere betaler kontingenten til konto 8601.22.10185, helst snarest og senest innen 14.04. Det er lett å glemme når kravet kommer på denne måten.