Som vil foregå den 15. juni.

Servering av kaffe med noe attåt. Oppmøte kl. 18.00.

Engelsåsveien 389 Jonsvatnet

www.engelsaasengaard.no

Engelsåsen gård, idyllisk lokalisert rett ved Litjvatnet på Jonsvatnet, bare 20 minutter fra Trondheim Sentrum.

Arbeid, aktivitet og grønn omsorg. Historiske minner. Natursti og omvisning.