av Tore Kiste

Turen i år gikk med stappfull buss, hele 54 personer, til Oppdal. På veien dit besøkte vi Prestegårdslåna i Melhus. Dette er et spennende bevarings- og kulturprosjekt som først og fremst skyldes Kristine Kaasa Moe. Hun tok entusiastisk imot oss og ga en levende beskrivelse av arbeidet med låna, stabburet og gårdsanlegget.

Read More