OBS! Nytt sted og tid!!

Årsmøtet for 2020, noe forsinket på grunn av pandemien, vil holdes innenfor smittevern-regelverket. Møtet holdes på Brurok Kultursenter (gammelskolen)  merk tidspunkt: onsdag den 28. oktober kl. 19. Nærmere informasjon kommer.

Dessverre må vi avlyse årets høstmøte.

Årboka 2020 vil bli solgt på vår stand på Nardosenteret i tiden før jul. Og vi vil også informere nærmere om andre salgsteder