1995

Foto  fra Nardoplatået i 1941

Redaksjonskomite:

  • Knut Mathisen
  • Tore Husby
  • Viggo Ustad

1.utgave mai 1995

 

Innholdsfortegnelse

Side 4     Nardo distrikt

Side 6     Ein skigard kan ikkje vara evig, veit du

Side 7     Nardo 1000 år/ Nardos landskap formes

Side 14    Bratsberg Kirkes historie

Side 16    Da kong Sverre lurte Selbyggene i 1177

Side 18    Tillerraset i 1816

Side 20    Historisk tilbakeblikk på Veisletten

Side 22    Historisk minne om B-såpa

Side 24    Sundland Batteri

Side 26    Jeg fødtes på Tempe

Side 27    Tilbakeblikk og mimring

Side 29    Minner fra Nidarvoll/”Posten”

Side 32    En ”gylden” fallskjerm (1942)

Side 34    Henrettelsen ved Sluppen i 1850

Side 36    Vi hadde et hjørne

Side 37    Opstrinda Idrettslags løperkonge

Side 40    Styret i Nardo historielag 1994/ 1995