Foto: Øvre Leirfoss før 19011999

 

Redaksjonskomite:

  • Knut Mathisen
  • Tore Husby
  • Leif Engen

 

3. utgave. Desember 1999

 

Innhold:

Side 4    Forord  av Britt Unni Foss, leder Nardo Historielag

Side 5    Bureising på Bratsberg i

Side 11   Moholtlia søndagsskole

Side 13   Historien om Sluppen holdeplass og litt om Trondhjem- Støren jernbane

Side 17   Sluppen bro paa Trondhjem- Størenbanen. Fra ”Hjemmet”

Side 19   Minner fra Nardosletta

Side 22   ”Skifte”Dikt av Ivar

Side 23   Mahlerfamiliens skjebne i 1942

Side 26   Nidarvoll skole- avgangsklassene

Side 28   Minner fra gode gamle dager på

Side 31   Nidarvoll- før og nå

Side 34   Fellestur til Leirfossene for Strinda og Nardo historielag

Side 36   Med fiskebilrute på Strinda før krigen

Side 41   Så åpner vi for et nytt årtusen

Side 42   Foto av utsikt fra Stubban nedre mot Nidarvoll og Trondhjem i 1920-årene