Foto: Lillekvam vestre2003

Redaksjonskomite:

  • Knut Mathisen
  • Tore Husby
  • Leif Engen

4. utgave, juli 2003

 

Innhold

Side 5    Forord og styret 1993/94

Side 7    Skivevollen

Side 13   Historisk vandring 2002

Side 15   Bratsberg Idrettslag 70 år

Side 19   Risvollan- slik gikk det til

Side 24   ”Promenade” Dikt av Ivar Stenkløv

Side 25   Tur i Strindamarka

Side 31   Nedre Leirfoss

Side 34   Sus fra høstgrå lier Dikt av Ivar Stenkløv.

Side 35   Litt om husmannen

Side 37   Leira avholdslag

Side 41   Vandring i Kattfolla

Side 43   Frå 6.oktober til 9.april