Foto: Grønlibakken mot Fossegrenda, ca 1960.2005

Redaksjonskomite:

  • Knut Mathisen
  • John Erik Tronstad
  • Tore Husby

5. utgave, oktober 2005

 

Innhold

 

Side 5    Forord og styret 2005-2006

Side 7    Livet på Stubban

Side 12   ”Elg i Kåsen”  av Ivar Stenkløv

Side 13   Tur til Leiråsen, Stakkalhøgda

Side 21   Heika- et traverminne

Side 27   Da en historisk attraksjon endte i kålåkeren

Side 31   Lars Fredrichsen Nord-Tiller og hans bestefar

Side 38   ”Høstdikt” av Ivar Stenkløv

Side 39   Leira Gård

Side 47   Minner fra Tempe