2011

Tegning av Digresmyra Jaktskytebane:Kjersti Haugen. Bak: Maleri: Roald Stevik: Kald vårsnø

8.utgave, november 2011.

 

Innhold

Side 5    Forord og styret

Side 7    Leira Naturreservat

Side 13   Fransk visitt til Leirfossene anno 1839

Side 16   Konfirmanter Bratsberg Kirke 1953

Side 17   Vandring Leira kirkegård 22.09.

Side 22   Konfirmanter Bratsberg Kirke 1960

Side 23   Leira kapell 111 år i 2011

Side 27   Tempe kirke 50 år, 24.04.1960

Side 31   Leirfossene Kraftverk

Side 35   Øvre Leirfoss, en postkortsamling

Side 39   Et tragisk minne fra Jonsvatnet

Side 40   Nidarvoll skole 3. klasse gutter 1951

Side 41   Versestrofer og vennesamfunn

Side 43   Nardocenteret

Side 45   Nidarvoll skoles historie, 1884-2009. 125 år

Side 60   Nidarvoll skole 7. klasse gutter 1955-56

Side 61   Minner fra Nidarvold skole

Side 65   Digresmyra Jaktskytebane historie og aktivitet

Side 69   Torvonna var et sikkert høstarbeid

Side 72   Nidarvoll skole, 7.klasse jenter 1955-56

Side 73   Krølltanga

Side 75   Tradisjonelle innhøstingsmåter

Side 92    Løset til minne

Side 93   Lialøkken skole på Elgesæter bru 17.mai 1953

Side 94   Fotballøkka ved Lerkendalplanken

Side 96   Julaften

Side 96   Årbokredaksjon 2011