2013

10. utgave. November 2013.

Forside: Øvre og Nedre Leirfoss. Maleri av Tore Husby.

Bakside: Dalsaune på Nidarvoll. Maleri av Tore Husby.

 

Innhold

Side 5   Forord, styret og bokkomiteen

Side 7   Bondegårder rundt Tempe

Side 9   Minneord om Knut Mathisen

Side 11  Lerchendal gård

Side 19  Tempe mannskor 1941-1951

Side 27  Vi på Valan

Side 29  Gutteklubben «Varg»

Side 39  Gamle revyviser fra Tempe

Side 42 Jakten på fru Natruds kavringer

Side 45  Bratsberg konfirmanter 1962.

Side 46  Vandring langs Nidelvstien

Side 48  Leira konfirmanter 1960.

Side 49  Strinda skogeierlag 1938-2013

Side 60  Julehelg ved Jonsvatnet

Side 65  Konfirmanter Leira 1959

Side 66  Bruråk skole ca. 1931.

Side 67  Bruråk skole 6. klasse 1982

Side 68  Bjørn i Klæbumarka. Dikt

Side 69  Julimorgen i Oladalen. Dikt

Side 70  Til Gammelstua, Breivika i Bratsberg. Dikt

Side 71  Eklesbakken nedre – Solstua

Side 80  Nidarvoll skole gutter 1958.

Side 81  Lialøkken skole

Side 85  Lialøkken skole 1. og 2. klasse 1955.

Side 86  Lialøkken skole 1. – 3. klasse ca. 1932.

Side 87  Lialøkken skole 4. – 7. klasse ca. 1937.

Side 94  Den som vokste opp nær Nidelva

Side 97  Kunstneren Even Evensen

Side 100 Kvammen sandtak

Side 104 Elgjakta i Strindamarka

Side 110 Ho mor. Dikt

Side 111 Kvinnen bak veinavnet: Ada Arnfinsen

Side 112 Signe Swensson

Side 114 Ingeborg Aas

Side 116 Lillian Bye

Side 119 Anne Martha Kvam

Side 121 Margrethe Tomseth

Side 122 Nidarvoll skole 5. klasse jenter og gutter 1946.

Side 123 Industrivirksomhet ved Nedre Leirfoss

Side 140 Trondhjems Cementstøberi & Entreprenørforretning

Side 145 «Aprilrosen»

Side 149 Vandring på Leira

Side 150 Historielaget på befaring til Leira kapell og Leira batteri

Side 151 Nidarvoll skole 7. klasse jenter og gutter 1937.

Side 152 Minner fra småskolen ved Nidarvoll ca. 1950

Side 157 Nidarvoll skole 3. klasse jenter og gutter 1944

Side 158 Nidarvoll skole 7. klasse gutter 1959

Side 159 Nidarvoll skole 7. klasse jenter 1959

Side 160 Nidarvoll skole 7. klasse jenter og gutter 1948