2012Forside: Paulinegård på Valgrinda. Maleri av Ivar Stenkløv

Bakside: Vårbekk. Maleri av Roald Stevik.

9. utgave, november 2012.

 

 

Innhold

Side 5     Forord

Side 7     Njardarholl, hva var det?

Side 8     Y- kirken på Bratsberg

Side 12    Bratsberg sykepleieforening

Side 21    Digre Vestre

Side 24    Konfirmanter i Bratsberg kirke 1948

Side 25    Konfirmanter i Bratsberg kirke 1951

Side 26    Konfirmanter i Bratsberg kirke 1954

Side 27    Turistskipet Leopoldvilles anløp av Trondheim

Side 31    Fossestuen brenner

Side 32    Gjenoppbyggingsplanen for Fossestuen

Side 33    Fossestuens 40- årsjubileum

Side 35    Sagnet om Finn-Pål

Side 39    Hvor bor du?

Side 43    Minnesteinen ved Tomset

Side 45    Tradisjonelle innhøstingsmetoder, poteter og rotvekster

Side 51    Ekle Sandtak

Side 54    Kvinnehjemmet på Kvammen

Side 61    Hoeggen kirke

Side 65    Risvollan – Blakli

Side 71    Nidarvoll og Bratsberg under krigen

Side 81    Ole Tilseths veg

Side 86    Avgangsklasser. Nidarvoll skole 1942-1943-1944

Side 89    Nidelvens sjette foss

Side 92    Mannen bak gatenavnet – Aksel Nilsen

Side 95    Villa Valheim

Side 98    Tempebanen

Side 102   Schjetne Transport

Side 106   Paulinegård på Valgrinda

Side 111   Elgeseter – Marinevold

Side 118   Vandring Ilabekken

Side 122   Vi på Valan

Side 124   Smultringbakst

Side 125   Tilleggsopplysning fra årbok 2011

Side 128   Årbokredaksjonen