Laget ble stiftet 19.01.1994.

Laget har ved årets slutt i 2014 214 medlemmer.

Alle medlemmer får årbøkene gratis.

Våre vedtekter finner du her

Om du ønsker å kontakte oss, bruk kontakskjemaet her


Medlemskontingenten for 2016.

Årsmøtet 16.03.2016 godkjente uendret medlemskontingent for 2016. Det vil si kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr. 200,- for ektepar/samboere.

Vi sender i første omgang ikke ut giro til medlemmer som er registrert med e-post-adresse og ønsker at dere betaler kontingenten til konto 8601.22.10185, helst snarest og senest innen 14.04. Det er lett å glemme når kravet kommer på denne måten.


Gratis spillinntekter til laget. Les her  Vervekort